Wij zijn de NEDERLANDSE NATIE ASSEMBLE. We zijn gekomen om progressieve transformatie in de maatschappij te brengen in naam van de COMMUCRATIE. De COMMUCRATIE streeft naar meer perfectie en rechtvaardigheid binnen de voorlopige democratie. Verder zien we de Nederlandse natie als de compositie van het volk, geschiedenis en taal aan de ene zijde tot gezamenlijke belangen en doelen aan de andere. Deze visie van de natie gaat over het volk, overledene volkeren en de generaties die in de toekomst zullen komen.

Volgens deze beschrijving is de natie niet alleen een abstract begrip, maar ook een reëel, wettelijk en moreel begrip. Fraai en oppermachtig die door alle generaties wordt doorgegeven. De natie is in dit geval het verleden, tegenwoordig en de toekomst.

Wij geloven dat de natie boven het volk van het land staat. Het volk is ondergeschikt aan de natie. De natie bestaat voor het volk, met het volk en voor de volgende volksgeneratie.

We zien de natie als het hoogste geheel dat banden tussen verschillende generaties, wettelijke continuïteit en vastheid van de principes, normen en waarden, en de brede gezamenlijke belangen realiseert. De natie in zijn geheel omarmt het vaderland in zijn 3 delen: de volkseenheid, provincies en overheid.

Word vervolgd…..